First Lady gives up MP seat

Levi Mukarati in Mvuma
Cde Auxillia Mnangagwa has relinquished the Chirumanzu-Zibagwe National Assembly seat to concentrate on her national duties as First Lady.

President Emmerson Mnangagwa said this here yesterday, and implored Zanu-PF supporters in the constituency to find a suitable replacement.

He said: “Manga muna mai venyu, Mai Mnangagwa, muchifamba navo, vachifamba nemi vari MP wenyu. Ndazodzoka kuborder jumper, ivo (amai) havana kuinda neni, vakasara vakachengeta mhuri. Vakaona matambudziko akawanda, asi vakaramba vakangotsunga, vakangotsunga.

“Vakati zvino baba zvamava President, ini ndaFirst Lady, ndandafunga kuti handisungirwe kuti ndingoita Amai Mnangagwa veChirumanzu-Zibagwe (chete). Chiregayi ndiite mai venyika. Ndikati hallelujah! Hallelujah!”

He also said: “Asi hazvibvire kuti havasiri mai venyu, aiwa. Tasvika pekuti ipo, saka iko zvino izvi takawirirana na- Amai Mnangagwa kuti vachirega huMP kuno. Vaakuregera kubva nhasi, voita mai venyika. Vava MP kose-kose kwavanokwanisa kuita.

“Imwi vekuno mosarudzana muZanu-PF kuti muwane vamwe mai, vamwe baba vachatora chinzvimbo ichocho.”

President Mnangagwa said the First Lady would continue working in the constituency, overseeing fruition of projects she had spearheaded

“Asi havasi kuti vachakusiyai, kwete. Vachange vachiuya kuno nemaclub avo avanga vainavo. Vandivimbisa kuti vachange vachingomatsigira maclub iwawo. Ndoshoko ratauya (naro) irori, ‘Asi imi baba, endayi munotaura shoko irori’.

“Madzimamabo ekwa Chirumanzu, zvikuru sei imi Mhazi, ndinoziva kushanda kwamanga muchiita neni, kushanda kwamangamuchiita naAmai.”

Amai Mnangagwa told the tens of thousands in attendance: “You said when Cde Mnangagwa was elected Vice-President, I did not bring him to the constituency. Again, when he became President, I had not brought him to the constituency. So, this is a formal presentation of the President to you as promised.”

Zanu-PF Midlands provincial chairperson Cde Daniel Mckenzie Ncube thanked President Mnangagwa for visiting the province, which has topped election returns since 2008.

Among the dignitaries at the rally were Vice-President Kembo Mohadi, Zanu-PF National Chair Cde Oppah Muchinguri-Kashiri, Politburo and Central Committee members, and MPs.

32,366 total views, no views today

  • Gabarinocheka

    Ndoona hangu sekuti akagara kumba semamwe madzimai zvitori right. Ngavasiyane ne politics kana kuita mai venyika kwete ngavave mai vemhuri kwete mhuridzese. Zvinokonzeresa izvi. Mudzimai kana murume wemutungamiri wenyika haasi mutabgamiri wenyika.. Grace akazenge akuuraya nyika ngatidzidzei kubva kuchiitiko ichocho. Ngavasangoonekwe pese pese ana maiguru ava.

  • dr lisa

    My husband was bewitched by another woman and left me with my 2 little kids and my mom in the house with nothing, me and my mom started looking for any possible way to serve till one day when one of my mom’s friend came by and testified on how Linda had help her go through a worse situation than ours with her strong Love Spells and it worked. We didn’t hesitate and asked for her number. We contacted her and got an appointment, my mom went and be4 she came back Dad called asking about us. After 4 days Dad was already back after apologising. Me and my family are greatfull for what Dr.Linda did and i promised to testify for that. You can contact her incase you need help on +27832152723 WhatsApp